Førermelding Nr: 1

Faktadommer alt.spor:                                                               Margrethe Frisli Jacobsen

Medisinsk ansvarlig:                                                                   Leif Aksel Buland

Ass.Depo sjef:                                                                               Roy Hamrum

Ekstra Jurymedlem:                                                                    Stig Hangås

Faktadommer 5 minutter finale endre til observatør:          Einar Frisli

17.08.18 Verdal